Skiferfliser, b: 101 l: 60, 1 stk

400 kr. 18. januar kl. 14.39