Skiferfliser, b: 15 l: 61, 10 kvm

350 kr. 29. april kl. 13.14