Det stod ikke i avisen, emne: historie og samfund

40 kr. 8. juni kl. 22.30