2024 - Hobby Optima De Luxe T70 E -- 1.044.950 kr

1.044.950 kr.