2023 - Hobby Optima On Tour T65 GE -- 835.000 kr

835.000 kr.