Yamaha Passola, 1985, Gul

5.000 kr. 14. juni kl. 17.05