Yamaha, MT-07, ccm 690

82.990 kr. 25. november kl. 4.00