Yamaha, 750 tx, 750 ccm

20.000 kr. 18. maj kl. 14.30