Yamaha, 2019, ccm 450

63.184 kr. 4. november kl. 12.30