Volvo 814 - 7 ton - Se Video! - Oprydningsaukt...

160.000 kr.