Vitrineskab, Kinesisk, b: 51 d: 10 h: 84

1.500 kr. 9. juli kl. 0.59