Vitrineskab, Ilva, b: 122 d: 41 h: 202

1.500 kr. 7. maj kl. 21.07