VHS videomaskine, Sony, SLV-KH3

2.200 kr. 25. marts kl. 10.48