VHS videomaskine, Funai, DPVR-5810

450 kr. 13. oktober kl. 5.35