VHS videomaskine, Aiwa, FX5850

250 kr. 9. november kl. 8.40