Udhusdør, plast, b: 98 h: 198

1.650 kr. 16. maj kl. 20.34