Trailer, Selandia Tomplan Cargo 550 TP, lastevne (kg):

46.995 kr. 1. juli kl. 3.05