Trailer, Selandia Lad trailer 417 2700 Kg, lastevne (kg):

24.895 kr. 25. juli kl. 17.02