Trailer Humbaur Rapid-2000, lastevne (kg): Humbaur

12.800 kr. 16. juli kl. 13.25