Trailer, Humbaur Humbaur HTK 3000.31, lastevne (kg): 2250

31.000 kr. 13. november kl. 5.00