Trailer, Humbaur Humbaur HTK 3000.31, lastevne (kg): 2250

31.000 kr. 16. juli kl. 6.00