Trailer Humbaur HTK 3000.31, lastevne (kg): Humbaur HTK

32.250 kr. 16. juli kl. 13.25