Tobaksskab, b: 65 d: 41 h: 65

1.050 kr. 6. maj kl. 11.48