Telefon, B&O, BeoCom 6000

200 kr. 10. november kl. 8.55