Symaskine, Pfaff symaskine

200 kr. 14. juni kl. 11.10