Symaskine, Pfaff model 1522

1.300 kr. 13. januar kl. 12.15