Symaskine, Matador 2400

450 kr. 16. maj kl. 17.35