Symaskine, Industri symaskine

3.000 kr. 16. maj kl. 21.31