Strikkemaskine, Sentro 48 Needles Knitting Machine,

573 kr.