Spiritus, 100 års Akvavit, 1881 - 1981

500 kr. 13. januar kl. 20.07