Sofagruppe, Lammhults Sahara

20.000 kr. 9. november kl. 21.09