Skrivemaskine, Gammel Triumph skrivemaskine

300 kr. 13. juni kl. 20.59