Skrivemaskine, Antares Pava

350 kr. 13. januar kl. 15.10