Skiferfliser, b: 30 l: 30, 9 stk

250 kr. 11. november kl. 9.29