Skiferfliser, b: 30 l: 30, 21 m2

200 kr. 23. november kl. 13.45