Samsung Odyssey CHG49…NY!!, CHG49, 49 tommer

5.500 kr. 18. marts kl. 19.18