Plasma, LG, 50PA550T

1.000 kr. 10. november kl. 21.38