Pladespiller, Linn, Sondek LP12 Akurate

48.000 kr.