Perception of phenomenology, Merleau ponty, emne:

200 kr. 17. maj kl. 12.52