Påklædningsdukker, Storemarie og lillemarie

30 kr.