Muslingebåd- Strandbåd, Fiskekutter, årg. 1974

40.000 kr.