Modeltog, LGB: 3 stk. Godsvogne, skala G - 1:22,5

1.200 kr. 18. maj kl. 16.30