Modeltog, HM-H0-ROCO KWSt. damplokomotiv C, epoke I

1.100 kr. 27. februar kl. 7.41