Minigraver, Fabriksny Hyundai 16 - 9

159.800 kr. 9. januar kl. 13.15