Militær, Antik Dolk

2.250 kr. 14. januar kl. 20.03