Linhai 400D IRS 4x4, 2017

38.700 kr. 7. november kl. 21.16