Køle/svaleskab, Gram KS200-04G, b: 55 d: 58 h: 105

400 kr. 9. november kl. 16.50