Køle/fryseskab, Siemens KI38SA50 / 01, 281 liter

1.500 kr. 14. juni kl. 22.25