Kite, Royal Era Bowkite, str. 12 m2

800 kr. 22. oktober kl. 22.43