Kite, Best Nemesis ngx, str. 9/12

4.500 kr. 17. maj kl. 19.25