Keramik, Rød ler mand

150 kr. 13. januar kl. 21.58